Zdravlje

Budi tu 2016

Prikupljenim sredstvima planira se adaptirati prostor zavoda za dječju neurologiju i psihijatriju KBC Rijeka. Na odjelu se planira napraviti 2 sobe – izolacije u kojima će biti moguć smještaj majki uz dijete tijekom 24 sata.

Stranice