Budi tu 2016

Prikupljenim sredstvima planira se adaptirati prostor zavoda za dječju neurologiju i psihijatriju KBC Rijeka. Na odjelu se planira napraviti 2 sobe – izolacije u kojima će biti moguć smještaj majki uz dijete tijekom 24 sata.

Tip projekta:

Klub: 
Rijeka
Lokacija: 
Rijeka
Hrvatska
Razdoblje: 
nedjelja, 4 rujna, 2016 - 22:00 do nedjelja, 18 prosinca, 2016 - 23:00