O zakladi

Rotary zaklada (engl. The Rotary Foundation) je zajednička zaklada svih rotarijanaca, sada već više od 1,2 milijuna diljem svijeta  Rotary zaklada je u široj zajednici prepoznata po svojoj učinkovitosti i postotku sredstava koja uspije angažirati za svoje projekte i to ponajviše zbog rotarijanaca koji su angažirani u provođenju projekata služenja. Također, sredstva koja Zaklada prikupi u najvećoj su mjeri sredstva samih rotarijanaca, ali i prijatelja Rotarija i ljudi dobre volje koje se identificiraju s misijom nekih od programa ili Zaklade. Zato s pravom govorimo kako je Rotary zaklada srce i snaga Rotarija!

Rotarijanci sredstva prikupljaju pod geslom „Svaki rotarijanac, svake godine“ (engl. Every Rotarian, Every Year) te se spretno i sretno natječu tko će uplatiti ili prikupiti više sredstava za Zakladu. Za to je Zaklada pripremila sustav nagrada i priznanja od kojih je najpoznatija nagrada Paul Harris član (engl. Paul Harris Fellow. Sredstva se uplaćuju u jedan od programa – fondova od kojih je najpoznatiji  Godišnji fond – SHARE (engl. Annual fund – SHARE, share – dijeliti, udio) kroz koji se dio sredstava vraća na raspolaganja distriktu iz kojeg su stigle uplate za potrebe distriktnih potpora. Uz Godišnji fond postoje i Trajni fond (engl. Permanent Fund, također i Endowment Fund) čija sredstva ostaju trajno vezana u Zakladi pa se samo prinos fonda koristi za financiranje programa, PolioPlus fond čija su sredstva namijenjena iskorjenju dječje paralize u svijetu te Fond za Rotary centre za mir. Sredstva se mogu uplatiti i specifično za neki od 6 fokusa interesa Zaklade, a koja se koriste kroz programe potpore.

To je drugi smjer - sredstva Rotary zaklade koriste upravo rotarijanci. Tako se sredstva uplaćena za 6 područja fokusa stavljaju na raspolaganje klubovima i distriktima kroz program Globalnih potpora (engl. Global Grants), a dio uplaćen kroz SHARE kroz program Distriktnih potpora (engl. District Grants) za programe koji sami ili s partnerima osmisle, ali i za programe koji su strukturirani i prepoznati na globalnoj razini kao što su Programi razmjene mladih (engl. Youth Exchange Programs) ili Timovi za obuku u zvanju (engl. Vocational Training Teams), PolioPlus i Rotary centri za mir, a koje sve provode rotarijanci. Dodatno, Rotary International s biranim partnerima ulazi i u posebne programe koji se nude kao Pakirane potpore (engl. Packaged Grants) u kojima partner osigurava 100% sredstava, a rotarijanci provođenje programa.

Od 1947. godine Rotary zaklada je kroz svoje programe financirala potpora u vrijednosti preko 3 milijarde USD! U to svakako valja pribrojiti i sredstva koja se prikupljaju i koriste na razini klubova, danas njih skoro 35 tisuća diljem svijeta. Svaki rotarijanac, svake godine u idealu služenja!