Polio

  • 1985. – 350.000 slučajeva dječje paralize u svijetu godišnje
  • 30-godišnji napor 1,2 milijuna rotarijanaca
  • Cijepljeno više od 2 milijarde djece u 122 zemlje
  • Financijski doprinos rotarijanaca više od 1.2 milijarde USD
  • Tisuće rotarijanaca-volontera
  • 2014. – manje od 250 slučajeva dječje paralize godišnje
  • Polio se javlja još u samo 3 države
  • Potreban je krajnji napor kako bismo trajno iskorijenili dječju paralizu

​Saznajte više na www.endpolio.org i donirajte na www.rotary.org/contribute