Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
petak, 23 listopada, 2020 - 19:00 do 20:00
Adresa: 
Online predavanje
Rijeka
Hrvatska

U petak, 23.10.2020. u 19:00h putem platforme Microsoft Teams Rotary klub Rijeka Novi val organizira e-predavanje prof. dr. sc. Axela Luttenbergera (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci). Naslov predavanja je Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva. 

Kratki sadržaj predavanja: Velike količine morskog otpada pretvaraju more u najveće odlagalište otpada što uzrokuje ekološke, gospodarske, javne i estetske probleme. Međunarodni izvori prava koji reguliraju morski otpad su neujednačeni i preklapaju se, a značajna uloga države i javne vlasti često je sukobljen privatnim interesima. Za pravne norme općenito, a posebno ekološke norme, značajna je njihova primjena: kada vlast nema sposobnost da ih primjenjuje – kroz osnaženje, sudjelovanje svih strana, obrazovanje ili na drugi način – pravo okoliša ne samo da neće biti efikasno, već postaje i kontraproduktivno. U prezentaciji se analiziraju pravna vrela ekosustavnog pristupa zaštite i očuvanja morskog okoliša te novi izazovi regulacije morskog otpada na načelima kružnog gospodarstva koje je fokusirano na očuvanje resursa, okoliša i povećanje zapošljivosti.

O predavaču: Prof. dr. sc. Axel Luttenberger redoviti je profesor na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te nekadašnji gradonačelnik grada Opatije i bivši saborski zastupnik. Iza sebe ima bogatu akademsku karijeru s brojnim objavljenim znanstvenim radovima na temu pravne zaštite okoliša.

Poveznica za uključivanje na predavanje je ovdje.