“Ljudska prava djece” - online predavanje

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
utorak, 27 srpnja, 2021 - 18:00 do 19:30
Adresa: 
/
Rijeka
Hrvatska

Zajednička odgovornost odraslih je izgradnja kulture ljudskih prava, zaštita djece i odgovaranje na njihove potrebe. Iako se smatra da se prava djece dovoljno poznaju ona se i dalje u znatnoj mjeri krše. 

Cilj izlaganja „Ljudska prava djece“ savjetnice pravobraniteljice za djecu je informiranje o pravima djece, propisanim Konvencijom o pravima djeteta, i podizanje svijesti zajednice o važnosti njihova poštivanja.

Predavanje će održati Ana Albrecht Čekada, savjetnica Pravobraniteljice za djecu, a riječ je o jednoj od komponenata projekta "I ja sam tu" kojeg provode članovi i članice RC Rijeka Novi Val (uz potporu ESS) s ciljem podizanja svijesti o pravima djece.

Link za predavanje: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...