Razvoj zajednice

Amfore

U suradnji s Gradom Splitom omogućiti postavljanje stalne izložbe zaštićene zbirke od oko 60 raznovrsnih amfora iz šireg vremenskog razdoblja koja se nalazi u privatnom posjedu.

Amfore

U suradnji s Gradom Splitom postaviti stalnu izložbu zaštićene zbirke od oko 60 razvovrsnih amfora iz šireg vremenskog razdoblja koje se nalaze u privatnom posjedu.

Dioklecijan

1. Unaprijediti prezentaciju cara Dioklecijana u Splitu (muzej/informativni centar, izložbe, predavanja, događanja)
2. Podići opću razinu znanja o caru Dioklecijanu, njegovom životu, državničkom djelovanju...
3. Potaknuti znanstveni i leksikografski rad

Stranice