Discover Milan an Inclusive City

Brošura Download
Država Italija
Organizator D2041
Godina od 18
Godina do 25
Kapacitet 12
Kapacitet iz HR 1
Početak 22.06.2024.
Kraj 30.06.2024.
Rok za prijavu 09.03.2024.
Popunjen Da
Otkazan Ne
Sezona 2024
Program
Info
Rok prijave organizatora 31.03.2024.
Kotizacija 450

Informacije

ID: 34722

Zadnja izmjena

11.03.2024. 14:45

Kapacitet za HR

1