"Zaljuljati se može dobrim srcem"-Poliklinika SUVAG Karlovac

Nabava terapijske njihaljke za Polikliniku SUVAG u Karlovcu

Tip projekta:

Lokacija: 
Karlovac
Hrvatska
Razdoblje: 
četvrtak, 7 prosinca, 2017 - 23:00 do nedjelja, 7 siječnja, 2018 - 23:00