Uređenje prostorija RC Rijeka i Zaklade «Dr. Viktor Ružić»

Razmatrajući što učiniti sa dobivenim prostorom, donijeli smo odluku da dio dobivenog prostora u površini od cca 150 m2 uredimo kao klub i sjedište RC Rijeka i Zaklade «Dr. Viktor Ružić». Prostor je zato pogodan jer ima sačuvanu baroknu dvoranu od cca 80

Tip projekta:

Klub: 
Rijeka
Lokacija: 
Rijeka
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 16 listopada, 2009 - 22:00 do petak, 29 lipnja, 2012 - 22:00