Prikupljanje sredstava za opremanje Kabineta za fizikalnu terapiju djece s neurorazv. poremećajima

Tip projekta:

Lokacija: 
Varaždin
Hrvatska
Razdoblje: 
ponedjeljak, 12 svibnja, 2014 - 22:00 do četvrtak, 12 lipnja, 2014 - 22:00