Prikupljanje financijskih sredstava za djecu s posebnim potrebama otoka Hvara

Prikupljanje financijskih sredstava za djecu s posebnim potrebama otoka Hvara

Tip projekta:

Klub: 
Hvar
Lokacija: 
Hvar
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 5 rujna, 2014 - 22:00