Patronažna služba udruge MURID

Pomoć u osnivanju i organiziranju patronažne službe Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID.

Tip projekta:

Klub: 
Prelog
Lokacija: 
Prelog
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 30 lipnja, 2017 - 22:00 do petak, 29 lipnja, 2018 - 22:00