Obilježavanje 110 godina Rotary ideje i obljetnice rođendana Paula Harrisa

Tip projekta:

Lokacija: 
Varaždin
Hrvatska
Razdoblje: 
subota, 18 travnja, 2015 - 22:00