Lošinjski rukohvati

Postavljanje rukohvata u svim strmijim ulicama na području Malog Lošinja te na taj način olakšati kretanje osobama s poteškoćama u kretanju, starijim i nemoćnim. Time se želi unaprijediti kvaliteta osoba treće životne dobi.

Tip projekta:

Klub: 
Lošinj
Lokacija: 
Mali Lošinj
Hrvatska
Razdoblje: 
četvrtak, 31 prosinca, 2009 - 23:00 do utorak, 30 prosinca, 2014 - 23:00