Korak u život

Pomoć u školovanju i pronalasku zaposlenja korisnicima doma za nezbrinutu djecu nakon navršene 18. godina života.

Tip projekta:

Lokacija: 
Zagreb
Hrvatska
Razdoblje: 
ponedjeljak, 30 lipnja, 2008 - 22:00 do ponedjeljak, 29 lipnja, 2009 - 22:00