Kolač za knjigu

Prikupljanje knjiga za donaciju dječjim knjižnicama, prikupljanje donacija za nabavu potrepština i opreme za udrugu ''Nova budućnost'' u Samoboru.

Tip projekta:

Klub: 
Samobor
Lokacija: 
Samobor
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 9 prosinca, 2016 - 23:00