Dajte mi da osjetim!

˝Dajte mi da osjetim˝ naziv je nacionalne humanitarne akcije koja će trajati u razdoblju od 30. rujna do 14. listopada 2019 godine u organizaciji Rotaract kluba Zagreb Gradec. Prikupljat ćemo donacije pomoću nekoliko kanala kako bismo opremili Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji pomaže djeci s potrebama usluga rane intervencije (0-6 godina). Spomenuta djeca suočena su sa senzoričkim oštećenjima, razvojnim odstupanjima, malformacijskim sindromima te sličnim  oštećenjima. Jednostavnim rječnikom, djeci je onemogućeno normalno funkcioniranje u zajednici zbog poteškoća s komunikacijom, osjetom i kretanjem.

Pri planiranju inicijative bili smo osviješteni činjenicom kako u Krapinsko-zagorskoj županiji ne postoji usluga rane intervencije na javnoj razini, dostupna svima i bez potrebe plaćanja naknade, a broj djece kojoj je ona potrebna raste svakim danom. Ujedno, inicijativom je cilj i osnažiti Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice kako bi bio u pregovaračkoj poziciju naspram Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te postao prva javna institucija koja bi pružala uslugu svim potrebitim stanovnicima županije i njene okolice. Centar je već samostalno uložio resurse u obrazovanje stručnjaka koji provode program rane intervencije, a trenutno trebaju pomoć u prikupljanju sredstava koja će im omogućiti kupovinu specijalne didaktičke opreme za opremanje ineraktivnog prostora kabineta za ranu intervenciju. 

Tip projekta:

Lokacija: 
ZAGREB
Hrvatska
Razdoblje: 
ponedjeljak, 30 rujna, 2019 - 00:00 do ponedjeljak, 14 listopada, 2019 - 23:00