Božićni humanitarni koncert - za djecu udruga ''Nova škola'', ''Sigurna kuća (CZN) i ''Leri''