Rotaract klub Slavonski Brod

Adresa
Dr. A. Starčevića 2a
35000 Slavonski Brod
Tip kluba: 
Rotaract klub

Regija:

Sastanci
Vijećnica strojarskog fakulteta; Trg I.B.Mažuranić 2
Utorak, 18:00 h

Sponzorski klub

Rotary klub