Seminar za obuku distriktnog tima (DTTS) 17. i 18.veljače, Sisak

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
petak, 17 veljače, 2017 - 23:00
Adresa: 
Sisak
Hrvatska