“Problematika uređaja za pročišćavanja otpadnih voda u Hrvatskoj (s posebnim osvrtom na UPOV Zagreb i Karlovac)

Klub: 
Zagreb

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
utorak, 8 lipnja, 2021 - 19:00
Adresa: 
Ul. Antuna Mihanovića 1
Zagreb
Hrvatska

Predavač: Krešimir Veble - predavanje: “Problematika uređaja za pročišćavanja otpadnih voda u Hrvatskoj (s posebnim osvrtom na UPOV Zagreb i Karlovac)”

MS Teams