Predavanje ''Unaprijeđenje tretmana djece s teškoćama u razvoju i uloga senzorne sobe''

Klub: 
Krapina

Tip događaja:

Datum događaja: 
utorak, 5 studenog, 2013 - 23:00
Adresa: 
Zlatar
Hrvatska