Nemoralna umjetnost u privatnoj i javnoj domeni

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
ponedjeljak, 25 ožujka, 2024 - 19:00
Adresa: 
Ulica Maršala Tita 83
Hotel Continental
Opatija
Hrvatska

Iris Vidmar će se u ovom izlaganju baviti pitanjem nemoralne umjetnosti – konkretno, onih umjetničkih djela koja prikazuju i/ili promiču moralno problematične stavove – i načinima na koje bi takvim djelima trebali pristupiti u našim privatnim i javnim domenama. Njena je rasprava potaknuta sveprisutnom kulturom otkazivanja koja gotovo svakodnevno poziva na ukidanje, pa i uništavanje, djela izuzetne estetske vrijednosti i kulturološkog značaja, ukazujući ili na nemoralni karakter umjetnika ili na potencijalno štetne učinke takvih djela. Oslanjajući se na filozofske teorije o etičkoj vrijednosti umjetnosti s jedne strane i na istraživanja u domeni psihologije s druge, pokazat će da određene bojazni glede koruptivnog utjecaja umjetnosti postoje, no tvrdit će da se takav utjecaj može neutralizirati kroz obrazovanje i pravilan estetski odgoj kakav ipak još uvijek izostaje u našoj kulturi. 

Iris Vidmar Jovanović docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i predstojnica Katedre za estetiku. Primarno se bavi filozofijom umjetnosti, posebno pitanjem kognitivnih i etičkih aspekata narativnih umjetničkih djela te ulogom i vrijednosti umjetnosti u javnoj domeni, kulturi i obrazovanju. 

Više na sljedećem linku: https://portal.uniri.hr/portfelj/795#znanstvena_umjetnicka_djelatnost