Leadership seminar /za asistente guvernera i voditelje Odbora)

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
ponedjeljak, 14 veljače, 2011 - 23:00
Adresa: 
Praška 2/III
Zagreb
Hrvatska