Javno predavanje: Utjecaj morskih virusa na klimatske promjene

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
ponedjeljak, 12 listopada, 2020 - 21:00 do 23:00
Adresa: 
Praska 2
Zagreb
Hrvatska

Rotary E-klub Hrvatska organizira sljedeće u nizu javnih predavanja na znanstvene teme, ovog puta vezano za klimatske promjene!

Predavač: Doc. dr. sc. Marin Ordulj

Link: https://bit.ly/2Gvt4hO

Tema predavanja:

Docent na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu koji se bavi mikrobnom ekologijom u moru s fokusom na ekologiju morskih virusa objasniti će nam kakav utjecaj imaju morski virusi na klimatske promjene.

Premda je danas uvriježena činjenica da su trenutne klimatske promjene rezultat antropogenog djelovanja, veliki utjecaj na oblikovanje klime kakvu danas znamo su direktnim ili indirektnim procesima imala mikroskopska bića koja su prvo nastanjivala oceane. Predavanje je usmjereno na neke mehanizme djelovanja virusa kao najbrojnijih bioloških entiteta u moru, što se odražava na globalne klimatske promjene.