Humanitarna prodajna izložba Ivana Vidakovića, Osijek, 26.10.-02.11.2013.