„Don't send a man to do a maschine's job“.

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
srijeda, 21 veljače, 2024 - 19:00 do 21:00
Adresa: 
Hotel Westin
Krsnjavoga 1, 10000, Zagreb
Zagreb
Hrvatska

Vjekoslav Majetić je osnovao tvrtku DOK-ING d.o.o. 1991. godine. DOK-ING je inženjerski lider u razvoju i proizvodnji robotskih i autonomnih sustava i opreme za posebne namjene. Tvrtka se dokazala kao lider na međunarodnom tržištu s više od 80% tržišnog udjela u više od 40 zemalja svijeta. Sjedište u glavnom gradu Hrvatske, a osim zagrebačkog ureda, DOK-ING je osnovan na sljedećim kontinentima: Sjeverna Amerika, Europa, Afrika i Azija. U više od 31 godini poslovanja, tvrtka je prepoznata po tome što je inovativnim pristupom promijenila industrijski krajolik te je osvojila 100-tinjak međunarodnih nagrada "poslovanje i industrija" u inovacijama i tehnologijama. DOK-ING se bavi integracijom vlastitih inovacija i novih tehnologija, razvija i proizvodi robotske i autonomne sustave za zaštitu ljudskih života i imovine u opasnim okruženjima, prvenstveno za vojnu inženjeriju, NKBR (nuklearno kemijsko biološko i radiološko), krizne situacije, protuterorizam i podzemno rudarstvo. Jedinstvena karakteristika svih DOK-ING sustava je primjena tehnologije daljinskog upravljanja koja osigurava visoku zaštitu operatera i svih sudionika procesa rada. Tijekom više od tri desetljeća rada DOK-ING je ostvario poslovnu suradnju s vladama i ministarstvima, nevladinim organizacijama i agencijama te također i s komercijalnim tvrtkama u cijelom svijetu. Ova tvrtka je sinonim za inovativna rješenja u području inženjeringa te svjedoči o dubokoj posvećenosti zaštiti ljudi i imovine kroz napredne tehnološke implementacije. Zadnjih nekoliko godina, Vjekoslav Majetić radi i na razvoju novog postrojenja za zbrinjavanje otpada koji funkcionira na vrlo ekološki prihvatljiv način, a istovremeno je i ekonomski isplativ, s obzirom na produkte koje generira, a koji se mogu dalje koristiti

 

Vjekoslav Majetić founded the company DOK-ING d.o.o. in 1991. DOK-ING is an engineering leader in the development and production of robotic and autonomous systems and equipment for special purposes. The company has proven itself as a leader on the international market with more than 80% market share in more than 40 countries of the world. Headquartered in the capital of Croatia, and apart from the Zagreb office, DOK-ING is established on the following continents: North America, Europe, Africa and Asia. In more than 31 years of operation, the company has been recognized for changing the industrial landscape with an innovative approach and has won around 100 international "business and industry" awards in innovation and technology. DOK-ING deals with the integration of its own innovations and new technologies, develops and produces robotic and autonomous systems for the protection of human life and property in dangerous environments, primarily for military engineering, NKBR (nuclear chemical biological and radiological), crisis situations, counter-terrorism and underground mining . A unique feature of all DOK-ING systems is the application of remote control technology that ensures high protection of the operator and all participants in the work process. During more than three decades of work, DOK-ING has achieved business cooperation with governments and ministries, non-governmental organizations and agencies, as well as with commercial companies all over the world. This company is synonymous with innovative solutions in the field of engineering and demonstrates a deep commitment to the protection of people and property through advanced technological implementations. For the last few years, Vjekoslav Majetić has been working on the development of a new waste disposal facility that functions in a very environmentally friendly way, and at the same time is economically profitable, considering the products it generates, which can be further used

 

 

Please  announce your participation to Marta Franković Polanović (marta.frankovic-polanovic@hanzekovic.hr)

 

participation fee : 25,- €  includes  dinner and wine

Symbol „Von der Community überprüft“