Dobrotvorni bal RC Bjelovar

Klub: 
Bjelovar

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
petak, 15 ožujka, 2019 - 20:00 do 22:00
Adresa: 
Hotel Central Bjelovar
Bjelovar
Hrvatska

Dobrotvorna večera i bal sa svrhom prikupljanja sredstava za projekt nagrađivanja izvrsnosti.