Distributivna pravednost u zdravstvu. Ima li ljudski život cijenu?

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
ponedjeljak, 23 ožujka, 2020 - 21:00
Adresa: 
Online predavanje
Rijeka
Hrvatska

Na kojim etičkim temeljima se temelji moderno zdravstvo?
Ako smo isti pred zakonom, jesmo li svi isti pred zdravstvenim sustavom?
Kako se pravedno raspoređuju sredstva u zdravstvu?
Je li etično ekonomski izračunati cijenu života? Postoji li uopće cijena života? Koliko vrijedi život u Hrvatskoj, USA ili GB?
Jesu li životi bogatih skuplji od siromašnih?
Je li život jednog čovjeka vredniji od tisuća drugih?
Je li pravedno jednog spasiti, a pustiti stotine drugih da umru? 
Vrijedi li više život malog djeteta ili više vrijedi život vrhunskog znanstvenika u CERN-u ili NASA-i,ili vrhunskog liječnika. 

Kome dati šansu da živi, uz ograničena novčana sredstva?
O tome će nam govoriti dr.sc. Ivan Cerovac kome je ova tematika primarni interes.

Ne sumnjam da ćemo se svi neugodno osjećati kada se o životu raspravlja u USD, kunama ili Eurima. 
Koliko god se mi zaklinjali da je život neprocjenjiv, Ivan Cerovac  će nas suočiti sa surovom istinom da život ima ekonomsku cijenu. 
A svatko od nas će moći na miru da razmisli o svojim etičkim stavovima i odnosu prema životu, bolesti i smrti

Prijavite se na link.

Distributivna pravednost u zdravstvu. Ima li ljudski život cijenu?