ROTARY KLUB LOŠINJ ZA DAROVITU DJECU DJEČJEG VRTIĆA „CVRČAK“

Slika korisnika Ivana Kosec
Ivana Kosec 2 veljače, 2021 - 19:23

27. siječnja 2021. u jutarnjim satima, u prostorijama Dječjeg vrtića „Cvrčak“ predsjednik Rotary kluba Lošinj Dinko Kuvač uz nazočne članove kluba te gradonačelnicu Grada Malog Lošinja Anu Kučić predao je ravnateljici Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Meliti Muškardin didaktičku opremu nabavljenu prema naputcima educiranih odgajateljica za rad s darovitom djecom. Potpisan je Ugovor o suradnji u projektu opremanja Dječjeg vrtića „Cvrčak“ didaktičkom opremom za darovitu djecu kojeg potpisuje Rotary klub Lošinj uz podršku Grada Malog Lošinja.

Ravnateljica Melita Muškardin, u ime domaćina, zahvalila se na dosadašnjoj suradnji začetnicima projekta: Ivanu Kuvaču i ostalim članovima Rotary kluba Lošinj, bivšoj ravnateljici Tanji Perić te predstavnicima Grada Malog Lošinja. Odgajateljice educirane za rad s darovitom djecom objasnile su kako je projekt zaživio u vrtiću, plan aktivnosti u dva smjera koji je zbog pandemije uzrokovane koronavirusom morao pričekati bolja vremena te slijedeće korake: aktivnosti će se odvijati u smjeru rada s djecom koja su detektirana kao darovita te u pružanju podrške drugim odgojiteljima preporukama za djecu nešto nižeg uzrasta koja su od strane stručne službe i njihovih odgojitelja detektirana kao darovita.

Predsjednik Rotary kluba Dinko Kuvač zahvalio se predstavnicima Dječjeg vrtića „Cvrčak“ na prepoznavanju važnosti, na odazivu i sudjelovanju u aktivnostima projekta te predstavnicima Grada Malog Lošinja na financijskoj podršci u pokrivanju edukacija odgajateljicama. Rotary svijet općenito, na internacionalnoj i na lokalnoj razini, orijentiran je programima s ciljem podizanja standarda života u zajednici u kojoj rotarijanci djeluju posebice kada je riječ o programima za djecu i mlade.

Gradonačelnica Ana Kučić, istaknula je ljepotu zajedništva u konkretiziranju ideja kroz postupke i aktivnosti na lokalnoj razini uz korištenje vlastitih resursa. S obzirom na izazove otočne cjeline, napravio se iskorak u odgoju i obrazovanju i ne samo, što rezultira činjenicom da ljudi ostaju dijelom otočne zajednice, a radu otočnog vrtića „Cvrčak“ kopneni se vrtići dive. Zahvalila se na ruci koju Rotary klub Lošinj pruža već dugi niz godina u raznim poljima, pa tako i na ovom projektu koji zasigurno neće biti posljednji.

Projekt je aktivan već nekoliko godina, a započet je na inicijativu Ivana Kuvača, dugogodišnjeg člana Rotary kluba Lošinj. S konkretnim aktivnostima započelo se prošle godine, a razmišlja se o budućim koracima u vidu praćenja darovite djece nakon završetka predškolskog obrazovanja.

Primopredaja didaktičke opreme i potpisivanje Ugovora o suradnji održalo se uz poštivanje svih mjera i preporuka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

 

                                                                                                                                                                          Ana Chersulich Tomino,

                                                                                                                                                                          predsjednica Rotaract kluba Lošinj i članica Rotary kluba Lošinj

                                                                                                                                                                                                          U Malom Lošinju 27. siječnja 2021. godine

Aktualnost: 
0