JAVNI POZIV za prijavu u projekt "Rotary za budućnost - Humanitarna akcija stipendiranja učenika na potresom pogođenom području" za 2021. godinu

Slika korisnika Anoniman
Anoniman (nije potvrđeno) 1 veljače, 2021 - 06:43

Rotary International Distrikt 1913
Praška 2 10000 Zagreb, CROATIA-EU
E-mail: rotary.za.buducnost@gmail.com
Web: www.rotary.hr
IBAN: HR4123900011101058743
IBAN za donacije: HR23400091110453716

OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV

za prijavu u projekt "Rotary za budućnost - Humanitarna akcija stipendiranja učenika na potresom pogođenom području" za 2021. godinu

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava koju provodi Rotary International Distrikt 1913, Praška 2, 10000 Zagreb, (u daljnjem tekstu: RI Distrikt 1913) za projekt „Rotary za budućnost – Humanitarna akcija stipendiranja učenika na potresom pogođenom području“ (u daljnjem tekstu: Projekt).

Javni se poziv objavljuje na službenim internetskim stranicama RI distrikta 1913 https://www.rotary.hr.

Prijave se zaprimaju od 01. veljače 2021. godine do 22. veljače 2021. godine u 24 sata.

2. DAVATELJ POTPORE I IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Rotary International Distrikt 1913, Praška 2, 10000 Zagreb OIB: 47857566329.

Dodjeljuje se maksimalno 250 stipendija na vremensko razdoblje do 30. lipnja 2021. godine.

Iznos stipendije iznosi: minimalno 5.000,00 kn po učeniku.

3. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Otvoreni javni poziv je namijenjen učenicima koji su školskoj godini 2020/2021 upisani u jednu od srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije, a koja se nalazi na području pogođenom potresom 29. prosinca 2020. godine, i to kako slijedi:

 • GIMNAZIJA SISAK
 • EKONOMSKA ŠKOLA SISAK
 • TEHNIČKA ŠKOLA SISAK
 • SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK
 • INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK
 • STRUKOVNA ŠKOLA SISAK
 • SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
 • SREDNJA ŠKOLA GLINA
 • SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO
 • SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICA

4. NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna financijska pomoć za učenike koji pohađaju, odnosno koji su na dan potresa, 29. prosinca 2020. godine bili upisani u jednu od srednjih školu s područja Sisačko-moslavačke županije, a koja se nalazi na području pogođenom potresom 29. prosinca 2020. godine i naznačena je u točki 3. ovog Poziva.

5. INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore je 100% te se sredstva za odobrene potpore isplaćuju korisnicima u dva obroka s time da će puni iznos biti isplaćen najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

6. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca koji se nalazi na internetskoj adresi https://forms.gle/9Pm8HshxB8JvGr9V8.

Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

 • Dokaz o prijavljenom prebivalištu/boravištu (prihvatljiva dokumentacija je preslik/scan OI roditelja i/ili staratelja ili pak preslik/scan potvrde o prebivalištu). Iz dokaza je potrebno utvrditi službeno prijavljeno boravište/prebivalište na dan 29. prosinca 2020. godine na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.
 • Dokaz o stupnju oštećenja objekta prebivališta/boravišta nastalog u potresu 29. prosinca 2020. godine (u procesu prijave dovoljna je fotografija služene naljepnice na objektu/oznake statičara o nemogućnosti uporabe objekta prebivališta oznakama – Neuporabljivo N1 i N2 ili privremeno neuporabljivo PN 1 i PN2)
 • Preslik/scan svjedodžbe iz školske godine 2019/2020

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

 • stupanj oštećenost objekta (naljepnice neuporabljivo N1 i N2 ili privremeno neuporabljivo PN1 i PN2)
 • postignute ocjene iz školske godine 2019/2020
 • uspjesi u dodatnim aktivnostima (državna i međunarodna natjecanja)

Sredstva se odobravaju Podnositeljima prijave koji udovoljavaju administrativnim uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za ovaj Projekt.

RI Distrikt 1913 zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije, a napose fotografije službene naljepnice na objektu prebivališta/boravišta te uspoređivanja iste službenim evidencijama ovlaštenih statičara i/ili Upravnog odjela za prosvjetu kulturu i šport Sisačko- moslavačke županije. Prijave s dokumentacijom koja ne bude zadovoljavala tražene kriterije se neće razmatrati.

Ukoliko je učenik korisnik neke druge stipendije i dalje se može prijaviti na ovaj natječaj, s time da on i/ili njegovi zakonski zastupnici preuzimaju sve eventualne porezne obveze koje mogu nastati ukoliko učenik primi veći iznos stipendije od zakonom propisanog neoporezivog iznosa.

8. ZAKLJUČNE ODREDBE

RI Distrikt1913 donosi odluku o dodjeli stipendija kandidatima u roku od 15 dana po završetku natječaja o čemu će biti pismeno obaviješteni svi sudionici. Izabrani učenici, kao i njihovi zakonski zastupnici, bit će pozvani na zaključenje Ugovora.