Član uprave/odbora Žarko Perić za godinu 2019/2020