Član uprave/odbora Vladimir Bulić za godinu 2022/2023