Član uprave/odbora Vladimir Bulić za godinu 2019/2020