Član uprave/odbora Violeta Jelić za godinu 2019/2020