Član uprave/odbora Tonći Peović za godinu 2019/2020