Član uprave/odbora Tomislav Buljubašić za godinu 2018/2019