Član uprave/odbora Svebor Bival za godinu 2019/2020