Član uprave/odbora Svebor Bival za godinu 2018/2019