Član uprave/odbora Silvio Gotić za godinu 2019/2020