Član uprave/odbora Sergio Spanjol za godinu 2019/2020