Član uprave/odbora Sergio Spanjol za godinu 2018/2019