Član uprave/odbora Saša Marenjak za godinu 2022/2023