Član uprave/odbora Sanjin Banac za godinu 2019/2020