Član uprave/odbora Renato Ivanuš za godinu 2022/2023