Član uprave/odbora Renato Ivanuš za godinu 2021/2022