Član uprave/odbora Regina Zubanović za godinu 2019/2020