Član uprave/odbora Ranko Antun Pezelj za godinu 2023/2024