Član uprave/odbora Radenka Kuzmanić-Šamija za godinu 2022/2023